Privaatsustingimused

Privaatsustingimused – isikuandmete töötlemine

E-poe www.lockforce.ee isikuandmete vastutav töötleja on LOCK FORCE OÜ, registrikood 11884410, aadress Mustamäe tee 18 Tallinn, telefon 660 9997 ja e-post info@lockforce.ee (edaspidi “andmetöötleja”).

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Lock Force OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab.

Andmesubjekt (edaspidi „klient“) on era- või muu juriidiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Kliendiks loetakse era- või juriidilist isikut, kes soetab andmetöötleja lehelt kaupu või kasutab mis tahes muid ettevõtte poolt pakutud teenuseid.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mida kogutakse kliendilt tellimuse vormistamisel Lock Force OÜ e-poes aadressil www.lockforce.ee.

Isikuandmete töötlemisel juhindutakse kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötleja poolt kogutavad isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid ei edastata kolmandatele osapooltele v.a. posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks või makse sooritamiseks.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt Lock Force OÜ e-poes kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab ning mis on vajalikud juriidilise kohustuse täitmiseks. Andmesubjekt on vastutav selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid õiged. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud andmete muutumisest.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemiseks kasutatavad isikuandmed on:
 1. nimi;
 2. kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
 3. maksja ja kohaletoimetamise aadress;
 4. pangakonto number;
 5. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 6. klienditoe andmed;
 7. maksekaardi andmeid;
 8. muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. 
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Maksekaardi andmeid töödeldakse maksete sooritamiseks.
Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

Isikuandmed: edastamine volitatud töötlejatele

Andmetöötleja hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest.

E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega.

Nimekiri volitatud töötlejatest:

 1. Majandustarkvara DIRECTO (Tellimuste ja arvete halduseks ja täitmiseks)
 2. Google Analytics (Veebilehe liikluse statistika jälgimiseks)
 3. Omniva Parcel Teminal (Tarneteenuse pakkumiseks)
 4. Itella Estonia OÜ (Tarneteenuste pakkumiseks)
 5. Montonio Finance UAB
 6. PayPal
 7. OSC Transport OÜ

Turvalisus ja andmetele ligipääs

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele – isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

E-poes salvestatud isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi saates e-kirja meie klienditeenindusele info@lockforce.ee. 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta saates e-kirja meie klienditeenindusele info@lockforce.ee. 

Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine

E-poodi salvestatud isikuandmed koos kasutajakontoga saab kustutada saates e-kirja meie klienditeenindusele info@lockforce.ee.

Muude isikuandmete kustutamise kohta saate päringu esitada saates e-kirja meie klienditeenindusele info@lockforce.ee.  Andmete kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Ülekandmine

E-poodi salvestatud isikuandmete elektroonilise väljavõtte saate kirjutades meie klienditeenindusele info@lockforce.ee. 

Muude isikuandmete ülekandmise kohta saate päringu esitada saates e-kirja meie klienditeenindusele info@lockforce.ee.  Andmete ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul, kus klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest. 

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes, igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@lockforce.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). 

Liitu meie uudiskirjaga, saa head pakkumised otse e-postile!

Saada küsimus

  Vastame esimesel võimalusel. Kiiret lahendust nõudva küsimuse korral helista numbril (+372) 660 9997.

  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.